Słowo Żywe

Ogień Miłości

Łk 3, 10-18
[III Niedziela Adwentu – Gaudete]

W Ewangelii nieustannie powtarza się pytanie: Co mamy czynić, aby dostąpić zbawienia? Tłumy ludzi przychodzą do Jana Chrzciciela z tym nurtującym ich zagadnieniem. Odpowiada im, aby byli sprawiedliwi i czynili dobro wokół siebie.

Jan Chrzciciel przypomina mi, że chrzest jest początkiem drogi do zbawienia. Sam chrzest nie zmieni mojego postępowania, nie odmieni życia. Może się to stać tylko przy współpracy człowieka z Bogiem. Co mam w takim razie zrobić? Św. Jan w odpowiedzi na zadane pytania nakłania mnie do czynienia dobra. Mówi o miłości do bliźniego i unikaniu złych czynów. Mówi abym uczciwie wypełniała swoje obowiązki oraz potrafiła oddzielać dobro od zła. Właśnie to będzie prowadziło mnie do prawdziwej świętości. To jest takie przypomnienie w adwentowej drodze.

Chrystus jest tym, który przychodzi do mojego serca  przez okazywaną miłość i przebaczenie drugiemu człowiekowi. Tylko On może usunąć z mojego życia zło, odpuścić mi grzechy. Tylko Pan jest prawdą wobec którego nie przetrwa żaden fałsz. On daje mi Swojego Ducha, który jest Ogniem Miłości.

[Monika]

Hits: 85