Słowo Żywe

Nie trać wiary

[Łk 17, 11-19]
XXVIII Niedziela Zwykła

Jezus przechodząc przez pogranicze Samarii i Galileo spotyka dziesięciu trędowatych. Dzisiaj trąd symbolizuje grzech. Trędowaci poprosili Jezusa, aby się nad nimi zlitował. My też powinniśmy prosić o to Boga, gdy popełnimy grzech. Bez Jezusa sobie z tym nie poradzimy. Trzeba z pokorą poprosić Go o pomoc w uleczeniu choroby, jaką jest grzech. Ważne jest także to, co zrobił tylko jeden z oczyszczonych, Samarytanin. Wrócił do Jezusa i dziękował. Pośród warunków dobrej spowiedzi, ostatnim jest właśnie to – zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Po popełnieniu grzechu powinniśmy zawsze wracać do Boga, tak jak Samarytanin. Jezus mówi Wstań, idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. Nie można tracić wiary, bo bez niej będzie nam ciężko

[Maria]

Hits: 41