Słowo Żywe

Nie bój się

[Łk 1, 26-38]
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Fenomenalna jest ta odwaga Maryi. Przeżywa swoje wątpliwości czy podoła zadaniu, które obwieszcza jej anioł. Im dłużej przyglądam się tej sytuacji, to wiem jak dużo argumentów mógłbym znaleźć na to, żeby nie powiedzieć tak. Ona mówi tak. Maryja ten nieprzebrany pokój serca ma od chwili swego poczęcia. To takie całkowite przylgnięcie do Boga, zakorzenienie w Jego Słowie.

Dziś słyszę słowa: Nie bój się po to, by zaufać jak Ona. Maryja przez swoją osobę jest dla mnie Bożym zaproszenie do bycia blisko Boga. To przynosi mi pokój serca i odbiera wszelki strach.

[F.W.]

Hits: 89