Słowo Żywe

Miłość, która przetrwa śmierć

[Łk 20, 27-38]
XXXII Niedziela Zwykła

Saduceusze twierdząc, że zmartwychwstanie nie istnieje, przychodzą do Jezusa. Powołują się na słowa Mojżesza, które nakazują bratu bezpotomnie zmarłego Izraelity poślubić kobietę, której mąż zmarł. Czyją więc żoną będzie po zmartwychwstaniu, skoro prawnie zawierała związek z kilkoma mężami?

Jezus w nieznacznym stopniu zajął się tym konkretnym pytaniem, dużo więcej uwagi skierował na samo zmartwychwstanie. Chrystus mówi nam, że gdy powstaniemy z martwych będziemy jak aniołowie, wszystko będzie nowe, duchowe, oczywiste, przeniknięte Bogiem i miłością. Że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Odpowiadając saduceuszom Jezus odwołuje się do Księgi Wyjścia, gdzie mówi o Bogu żywych. Jeżeli Bóg kocha człowieka, nie może pozostawić go w mocy śmierci. Celem naszego życia jest Bóg, jest Miłość, która przetrwa śmierć. Zmartwychwstanie nie jest ożywieniem trupa, ale nowym życiem, w którym bierze udział nowa przemieniona osoba.

[Agnieszka]

Hits: 54