Słowo Żywe

Czy dla mnie Jezus jest najważniejszy?

[Łk 14, 25-33]
XIII Niedziela Zwykła

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Nie chodzi tu o to, że aby być uczniem Jezusa nie mamy mieć nic. Chodzi tu bardziej o przywiązanie do tego, co na ziemi, a nie w niebie. Droga za Jezusem wymaga wytrwałości, duchowego realizmu i odwagi. Ilustrują je dwie przypowieści Jezusa: o człowieku który założył fundament wieży, ale nie miał środków, by ją wykończyć oraz o królu, który przed rozpoczęciem wojny obmyśla strategię zapewniającą zwycięstwo.

Idąc za Jezusem on ma być najważniejszy. Nie ma możliwości iż cokolwiek będzie ważniejsze. W hierarchii wartości, to On ma być na pierwszym miejscu. Przy rozważaniu słów Ewangelii, warto się zastanowić czy dla mnie Jezus jest najważniejszy czy raczej coś innego ?

[Jakub]

Hits: 56