Słowo Żywe

Bóg nie potępia

[J 8, 1-11]
V Niedziela Wielkiego Postu

Sądzenie innych, ocenianie ich słów i czynów przychodzi nam z łatwością, widzimy tylko to co robią i wydajemy wyroki, ale przecież nie od tego jesteśmy. Z wielkim trudem przychodzi nam stanąć w prawdzie o własnym życiu, przyznać się do grzechu. Wolimy go nie widzieć, a jeżeli tylko możemy, usprawiedliwić. Często próbujemy zasłonić się kimś „gorszym” od nas, kimś, kto nie jest w stanie ukryć swego grzechu przed ludźmi.

Uczeni w Piśmie są autorytetami dla prostych ludzi, prowadzą do Jezusa kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Ona nie była w stanie ukryć grzechu. Ci, którzy ją przyprowadzili są pewni w swojej racji i gotowi wymierzyć karę. Trzymają w ręku kamienie. Chcą wystawić Jezusa na próbę. Przecież głosi miłosierdzie i przebaczenie, a Prawo wyraźnie nakazuje: ukamienuj. Jezus był w stanie zmazać ten grzech, wybaczyć i zapomnieć. Tak samo wybacza nam i tak też my powinniśmy wybaczać.

Panie, niech moja wdzięczność za Twoje miłosierdzie objawia się w miłości do drugiego człowieka.

[Agnieszka]

Hits: 64