Aktualności

Zmiany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oraz z podjętymi decyzjami i wskazaniami władz państwowych i kościelnych Kuria Diecezjalna informuje, że:

1. Biskup Rzeszowski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego dla niektórych grup wiernych:

2. Uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

3. Podtrzymujemy zwyczaj przyjmowania Komunii świętej do ust. Przed udzieleniem Komunii św. kapłan dezynfekuje ręce i podaje Komunię w taki sposób, aby nie dotknąć ust przyjmującego Jeżeli jednak ktoś z obawy przed zarażeniem chce przyjąć Komunię świętą na rękę, to może to również zrobić w takiej formie. Wtedy Komunię św. należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. Można też przyjąć Komunię św. duchową.

Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.

Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.

Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, ale ze względu na jej wartość duchową, zachęcamy wiernych, aby przynieść wodę do poświęcenia, której następnie będą mogli używać.

4. W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń, także religijnych, do 50, przed kościołem są przygotowane ławki oraz włączone nagłośnienie dla tych, którzy pragną uczestniczyć we Mszy św., a ze względów na ograniczenia nie chcą wchodzić do świątyni.

5. Prosimy wiernych o przestrzeganie zaleceń odpowiednich służb rządowych, samorządowych, medycznych i sanitarnych.

6. Wszystkich prosimy o zachowanie spokoju i nie uleganie panice. Zachęcamy wszystkich do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do modlitwy o wygaśniecie epidemii słowami suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Hits: 334