• Wydarzenia

  Wigilia Paschalna

  Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się przed Kościołem, gdzie ks. Proboszcz dokonał poświęcenia nowego światła. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją roku liturgicznego, gdyż jest to pierwsza Msza św. Okresu Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia ukazuje nam fundament naszej wiary – Zmartwychwstanie Chrystusa.   Hits: 60

 • Słowo Żywe

  Pascha Pana

  Wigilia Paschalna [Rdz 1, 1-2,2] [Wj 14, 15-15,1a] [Ez 36, 16-17a.18-28] [Rz 6, 3-11] [Łk 24, 1-12] Bóg przygotowywał nas wszystkich do tego wydarzenia. Zanim Jezus Chrystus objawił się ludzkości, Bóg już ustanowił dla Izraelitów Paschę, która była przygotowaniem do wydarzeń zbawczych z Wieczernika, Golgoty i Grobu, który musiał pozostać pusty. Już wtedy Bóg przewidział, że chrześcijanie wszystkich czasów będą mogli mieć udział w tych wydarzeniach przez uczestniczenie w Liturgii. To dlatego jesteśmy w Słowie Bożym przeprowadzani przez całą Historię…

 • Wyrazem świątecznej radości w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest bardziej okazały posiłek. Zgodnie z dawnym zwyczajem w Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Zwyczaj ten przypomina nam prawdę wyrażoną przez świętego Pawła słowami: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. (1 Kor 10,31) Hits: 243

 • Trwamy dzisiaj w obchodzie wydarzeń paschalnych. Treścią dzisiejszego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy Zgromadzenie Liturgiczne Kościoła nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej. Pierwsza część liturgii Wielkiego Piątku – Liturgia Słowa rozpoczyna się chwilą ciszy. Kapłan leżał krzyżem, a wszyscy pozostali klęczą, aby przygotować się wewnętrznie na przyjęcie Słowa Bożego. Druga Część Liturgii to Adoracja Krzyża, który jest wniesiony procesyjnie. Krzyż odsłaniany przez celebransa ma uświadamiać,…

 • Droga krzyżowa to bardzo stare nabożeństwo, które bierze swój początek w średniowieczu, kiedy to franciszkanie oprowadzając pątników po miejscach męki i śmierci Pana Jezusa, zatrzymywali się i rozważali poszczególne wydarzenia. Tak z czasem ukształtowało się czternaście wyraźnych stacji, na których chrześcijanie skupiają swoją uwagę modlitewną do dziś. Wielki Piątek to szczególny dzień, kiedy Nabożeństwo to nabiera wyjątkowego znaczenia i jest jednocześnie ważnym przygotowaniem do przeżywania wieczornej Liturgii Męki Pańskiej. W naszej Parafii modliliśmy się o godz. 15.oo, nawiązując do godziny…

 • Liturgia Męki Pańskiej [Iz 52,13-53,12] [Ps 31,2.6.12-13.15-16.17.25] [Hbr 4,14-16; 5,7-9] [J 18,1-19,42] Dzisiejszy dzień to czasz naszego spotkania z Jezusem, Bogiem, który uniżył się dla człowieka, i w swojej miłości wybawił nas. To dzień ogołocenia. Jezus Chrystus ogołocił się ze wszystkiego. Wszystko zostało Mu zabrane. Jesteśmy dziś z Panem w jego uniżeniu. Dla nas, chrześcijan krzyż ma znaczenie wyjątkowe. Nie jest symbolem wyłącznie cierpienia i męki, ale przede wszystkim miłości. Miłości bez żadnych granic, miłości jaką pokochał nas Bóg. “Wzgardzony…

 • W dzisiejszy wieczór zgromadziliśmy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Bierze chleb i wino, i przemienia je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. W dniu dzisiejszym otaczamy szczególną modlitwą kapłanów i prosimy aby wiernie wypełniali wezwanie Chrystusa. Modlitwa wiernych świeckich za kapłanów ma w dniu dzisiejszym szczególne znaczenie. Hits: 106

 • Wielki Czwartek [Wj 12, 1-8. 11-14] [Ps 116B, 12-13.15.16bc.17-18] [1 Kor 11, 23-26] [J 13, 1-15] Pan Bóg obwieszcza Mojżeszowi  i  Aaronowi  jak powinna odbywać się wieczerza paschalna. Mówi, aby każdy Izraelita postarał się o baranka dla rodziny. Nakazuje zabić go i pokropić  jego krwią progi swoich domów na znak ofiary. Pan karząc ziemię egipską,  gdy zobaczy krew baranka na drzwiach przejdzie obok, nie zsyłając  żadnej plagi. Czy my również jako chrześcijanie XXI wieku mamy składać Bogu ofiary, w taki…

 • Niedziela Palmowa to pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia. To dziś jesteśmy wprowadzani w przeżywanie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Na znak rozważania ewangelicznego wjazdu do Jerozolimy wszyscy przynosimy gałązki palmowe lub tradycyjne kolorowe palmy. Warto przypomnieć sobie, że w chrześcijaństwie palma symbolicznie związana jest z męczeństwem. Podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy w zamiarze tłumu miała być podkreśleniem królewskości Chrystusa, ale z zamysłu Bożego stała się zapowiedzią wydarzeń z Ogrójca i Golgoty. My chyba też nie potrafimy do końca zdać sobie…

 • [Łk 19, 28 – 40] Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej W czasach biblijnych osła używano jako środka transportu. Jezus posłał swoich uczniów, aby przyprowadzili Mu młodego osła, na którym wjedzie do Jerozolimy. Ewangelia pokazuje nam pokorę i odwagę Jezusa. Wiedział, co Go czeka za kilka dni. Wiedział też, że ci ludzie, którzy teraz Go witają przy wjeździe do Jerozolimy wydadzą na Niego wyrok ukrzyżowania. Każdy z nas może porównać się do tych ludzi. Przyjmując Komunię witamy Jezusa w naszym sercu.…