Słowo Żywe

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Wielkanoc
[Dz 10, 34a.37-43]
[Ps 118, 1b-2.16-17.22-23]
[Kol 3, 1-4]
[J 20, 1-9]

Spotykamy się ze słowami mówiącymi  o Zmartwychwstaniu Jezusa. O cudzie, jakiego dokonał Bóg. O najważniejszym posunięciu względem ludzi. O tym wszystkim, co dokonało się z miłości do człowieka, do każdego bez wyjątków.

Już w pierwszym czytaniu Piotr głosi powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, Syna Bożego namaszczonego Duchem Świętym, który został zabity, powieszony na drzewie krzyża  i złożony do grobu, a po trzech dniach zostaje wskrzeszony. Następnie przychodzi do ludzi i poleca im głosić, że zmartwychwstał, że jest pośród nas. Właśnie On zrodzony z Matki i ukrzyżowany, zmartwychwstaje i jest naszym jedynym sprawiedliwym sędzią, Panem wszystkich żyjących i umarłych, jedynym, który może odpuścić nam nasze grzechy i dać zbawienie.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Słowa te ukazują nam miłość Boga do człowieka. Łaska Pana w stosunku do ludu jest nieskończona. Jezus poświęcił swoje własne życie, aby dać ludziom życie wieczne. Ukazuje to, jak wielką miłością Chrystus darzy nas wszystkich. Miłość Pana do Jego narodu jest tak wielka, że nie zdołają ugasić jej żadne wody. Jezus jest naszym władcą. Przezwycięża śmierć i chce żyć z ludźmi, pośród nich. Umiera, ale podnosi się. Tym samym ukazuje Swoją potęgę, moc i siłę jaką posiada. Słowa Pisma mówią abyśmy weselili się,  bo Pan nie umarł, ale żyje wiecznie dając nam możliwość zbawienia.

Jezus dokonuje czegoś, co jest niepojęte dla ludzkiego rozumu, czegoś, co nie mieści się w naszych głowach. Został złożony w Panu jako Baranek, by wybawić nas od grzechów. Nasuwa nam się pytanie: Dlaczego Jezus oddał siebie, poświecił swoje życie? Trudno to wyjaśnić ludzkimi słowami, bo przecież co ma większą wartość  niż ludzkie życie. No właśnie, Chrystus pokazuje nam przez swoją śmierć na krzyżu, że mamy możliwość dostąpienia czegoś większego – życia wiecznego. Ukazał tym swoje niekończące się miłosierdzie do człowieka. Mamy cieszyć się ze zmartwychwstania, które dało nam możliwość do przekroczenia wrót nieba, które dzięki męce i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa zostały dla nas otwarte. Śmierć nigdy nie zawładnęła Jezusem. On ją pokonał, to On miał władze nad śmiercią. Zbawiciel może dokonać wszystkiego.

Dla nas zmartwychwstanie jest niepojęte. Dokładnie tak, jak dla ówczesnych ludzi. Odsunięty głaz sugerował Marii Magdalenie, która dotarła  jako pierwsza na miejsce spoczynku, iż ktoś wykradł ciało Jezusa. Kamień symbolizuje coś twardego, coś nie do ruszenia, coś czego nie da się złamać, zniszczyć, czy nawet bez większego trudu przenieść, więc jak to możliwe, że był on przesunięty? Pierwsza kobieta będąca przy grobie pobiegła przekazać te wiadomość innym. Ludzie zbiegli się na miejsce, gdzie pochowano Jezusa, zobaczyli chusty które zostały w grobie po zmarłym. Uczniowie zrozumieli, że słowa wypełniły się. Stało się dokładnie tak, jak przepowiadało Pismo. My tak jak uczniowie, uwierzmy w zmartwychwstanie. Uwierzmy, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał dla nas. Uwierzmy, że jest pośród nas i chce, abyśmy wszyscy mogli dostąpić chwały Pana. Przeżywajmy Wielkanoc z radością. Chrystus pokonał śmierć, smutek i otworzył nam drzwi do nowego, prawdziwego życia. Jezus jest naszą Prawdą, naszą Drogą, którą mamy zawsze podążać.

[Monika]

Hits: 65