Słowo Żywe

Rozpoznać Prawdę

[J 1, 29-34]
II Niedziela Zwykła

Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa i wypowiedział świadectwo o nim Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Te słowa wypowiada kapłan podczas Eucharystii, podnosząc przełamaną Hostię. Jan po tych słowach mówi o tym, że wcześniej Go nie znał, lecz wiedział dużo o Jego życiu. Chrzciciel poznał Jezusa po tym, gdy zobaczył Ducha Świętego zstępującego i spoczywającego nad Nim. Duch Święty pozwala rozpoznać prawdę człowieka, pozwala nam zobaczyć odbicie Boga. Jeśli nie zobaczymy w nim Ducha pozostajemy poza jego tarczą. W świadectwie Jana Baranek Boży to Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychswtały obecny w Kościele pod postaciami chleba i wina.

Po przeczytaniu mogę zadać sobie pytania: Jaka jest moja wiara w Jezusa? Co myślę gdy kapłan ukazuje Hostię, mówiąc: Błogosławieni, którzy zostali wezwani na uczyę Baranka? Czy czuję, że Jezus jest ze mną i wstawia się za mnie u Boga Ojca ?

[Natalia]

Hits: 82