Słowo Żywe

Nie jestem sam

[Mt 3, 13-17]
Niedziela Chrztu Pańskiego

Chrzest Chrystusa w Jordanie to Jego pierwsze publiczne objawienie jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie też całej Trójcy Świętej. Wydarzenie to było zapoczątkowaniem działalności Jezusa. Mesjasz staje przed Janem w wodach Jordanu, zwracając się do niego z prośbą o udzielenie Mu chrztu świętego. Jan wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu pokuty, bo jest bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca wykonuje wszystko, co karze mu Chrystus. Jan jest też świadkiem, jak Syn Boży przychodzi wypełnić misję powierzoną Mu przez Ojca Niebieskiego.
Mesjasz zniża
się do mnie, biorąc na Siebie wszystkie moje grzechy i słabości. Przyjmując chrzest pokazuje mi drogęmojego własnego odrodzenia. Tłumaczy, że tak samo słowa Ojca Ty jesteś moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie odnoszą się do mnie samej, jak i do każdego człowieka. Nie jestem zatem, żyjąc tu, na świecie zdana sama na siebie. Trwam ze świadomością, że mój Ojciec, nieustannie czuwa nade mną.

[Klaudia]

Hits: 69