Słowo Żywe

Mimo drzwi zamkniętych

[J 20, 19-31]
Niedziela Miłosierdzia

Jezus pokazuje nam wszystkim, jak ważnym czynnikiem w życiu jest wiara. Mimo drzwi zamkniętych Jezus stanął pośród swoich uczniów i ogłosił im pokój. Gdy przyszedł do nich po raz pierwszy nie było z nimi jednego z apostołów – Tomasza. Pozostali radowali się i mówili o tym, co wydarzyło się, a on nie dowierzał. Trudno mu było uwierzyć na słowo. Jezus przyszedł ponownie, aby Tomasz własnymi oczyma mógł ujrzeć jego oblicze i własnymi rękoma dotknąć jego ran.

W naszym życiu wiele razy nie potrafimy uwierzyć bez naocznych dowodów. Bóg często wysyła nam znaki, których nie dostrzegamy, bądź nie chcemy dostrzegać. Nasze serca są zamknięte jak drzwi wieczernika, ale Jezus ma na to sposób. On ciągle jest gotowy, aby pokazywać nam swoje rany.

[Zuzanna]

Hits: 80