Słowo Żywe

Miłość, jaką pokochał nas Bóg

Liturgia Męki Pańskiej
[Iz 52,13-53,12]
[Ps 31,2.6.12-13.15-16.17.25]
[Hbr 4,14-16; 5,7-9]
[J 18,1-19,42]

Dzisiejszy dzień to czasz naszego spotkania z Jezusem, Bogiem, który uniżył się dla człowieka, i w swojej miłości wybawił nas. To dzień ogołocenia. Jezus Chrystus ogołocił się ze wszystkiego. Wszystko zostało Mu zabrane. Jesteśmy dziś z Panem w jego uniżeniu.

Dla nas, chrześcijan krzyż ma znaczenie wyjątkowe. Nie jest symbolem wyłącznie cierpienia i męki, ale przede wszystkim miłości. Miłości bez żadnych granic, miłości jaką pokochał nas Bóg.

“Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.” Jako ludzie często nie potrafimy przyjąć tej miłości, błądzimy i gubimy drogę. Mimo to Bóg nam wybacza. Wylewa na nas miłosierdzie ofiarując swojego jedynego Syna, który wziął na swoje ramiona nasze cierpienia, troski i jak baranek pokornie nie sprzeciwiał się. “Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego” Jezus wypełnił wolę Ojca, oddał się mu cały. Czy i ja potrafię pełnić wolę Pana? Czy chcę powierzyć Jemu swoje życie?

Idziemy z Panem w drodze krzyżowej, drodze, która nigdy wcześniej nie była taka trudna, tak wymagająca. Podążam za Jezusem aż na Golgotę. Tam, gdzie Chrystus umierając stał się królem. Gdzie oddając nam siebie uczy nas przebaczać i miłować. Stajemy wobec tajemnicy cierpienia, ale przede wszystkim tajemnicy miłości. Miłości aż do ofiary z siebie. Patrzę na miłość, która jest ukrzyżowana, która nie zawahała się poświęcić swojego życia, która mi przypomina, że wszystko co mam to dzięki ogromnej miłości Boga. Jezus Chrystus oddał dziś za mnie życie, umarł za wszystkie grzechy świata, umarł za grzech, który popełniłam wczoraj, tydzień, miesiąc czy rok temu.Syn Boży na krzyżu wypowiada proste słowa “PRAGNĘ”. Jezus pragnie wypełnić wolę Ojca. Szatan chciał, by Jezus na krzyżu powiedział “dość!” ale Jezus pragnie. Pragnie Ciebie i mnie. Pragnie, byśmy na jego wielką miłość odpowiedzieli naszą miłością, do niego i drugiego człowieka.

Panie proszę, abym potrafiła iść Twoją drogą i przyjąć to, co przygotował dla mnie Ojciec.

[Agnieszka]

Hits: 272