Słowo Żywe

Czy chcesz się zmieniać?

[Łk  4, 21-30]
IV Niedziela Zwykła

Jezus nauczając w Nazarecie jest wśród bliskich, sąsiadów, krewnych i tych wszystkich, którzy pamiętali go jako dorastającego i pracującego pośród nich. Osoby te znające Go przecież od dzieciństwa nie mogą uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, a jednak są dumni słuchając jego nauki. Nazarejczycy są zadowoleni dopóki Syn Boży nie zaczyna mówić tego, co trudne.

Tak samo jest z nami kiedy coś w nas trzeba zmienić aby stać się lepszymi, kiedy ktoś nam wytyka błędy, oddalamy się. Nie chcemy się zmieniać. Wtedy okazuje się, że życie Nazarejczyków odbiega od pięknej nauki. Dla ludzi przyznać Jezusowi rację, to przyznać się do ślepoty. Łatwo mówimy ze ludzkość jest niedoskonała, ale trudno nam zrozumieć, że to my potrzebujemy pomocy, naprawy. Jezus mówi mi, że to właśnie dla nas przyszedł, aby nas uzdrowić.

[Agnieszka]

Hits: 149