Słowo Żywe

Cud Bożego Narodzenia

[J 1, 1-18]
Uroczystość Bożego Narodzenia

Wypełniły się wszystkie proroctwa. Słowo stało się ciałem, to słowo przekazywane przez proroków przyjęło ludzkie ciało – Jezusa. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi.

Jezus przyszedł do mnie, aby narodzić się w moim sercu, właśnie w tej ciemności, ubóstwie jakim jest moja dusza i serce marnego grzesznika. Nie pogardził nim, lecz przyszedł ze swoją łaską i miłością bo wie, że bez Niego jestem za słaba. Bez Jezusa, bez Jego narodzenia błądziłabym w ciemności nie znając drogi i celu. Dlatego Bóg zesłał swojego jedynego Syna na ziemię, aby oddzielić światło od ciemności, dobro od zła i dzięki tej łasce przypomina mi, kto tak naprawdę jest w stanie dać mi prawdziwe życie.

A Jego Narodzenie, które obchodzę co roku ma dawać mi na nowo światłość do podążania za nią do zbawienia, i ja pełna tej życiodajnej łaski mam przekazywać ją dalej w świat, tam gdzie jeszcze nie dotarła, zwłaszcza do serc, które się na nią nie otworzyły. Bo tylko światłość którą jest Jezus, ciemność nigdy nie ogarnie. Dlatego Bóg chce narodzić się w moim sercu. I to jest właśnie cud Bożego Narodzenia.

[Joanna]

Hits: 131