Ogłoszenia Parafialne

XXX Niedziela Zwykła

1. Dziś liturgiczna Uroczystość Poświęcenia Kościoła. Po południu o godz. 16.30 nabożeństwo różańcowe, a po nim Msza św.

2. Ze względu na zaostrzającą się sytuację epidemiologiczną i wprowadzenie strefy czerwonej w całym kraju, liczba osób biorących udział we Mszy św. w naszym kościele może wynosić 101, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.). Przy wejściu do kościoła są wyłożone numerki, które prosimy zabrać z sobą i położyć na ławce, a po skończonej Mszy św. odłożyć je na wcześniejsze miejsce. Gdyby było nas więcej, prosimy o uczestniczenie we Mszy św. na zewnątrz świątyni, zachowując bezpieczne odległości. Jest włączone nagłośnienie zewnętrzne i są przygotowane ławki, również kapłan z Komunią św. wyjdzie na schody przed wejście główne, tak, aby nie było potrzeby wchodzenia do środka. Ze względu na własne bezpieczeństwo i w duchu odpowiedzialności za innych, prosimy o zastosowanie się do tych rozporządzeń władz państwowych.

3. We wtorek po wieczornej Mszy świętej spotkanie dla uczniów klas VII przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.

4. W środę na Mszy św. Nowenna do Matki Bożej, a w czwartek o godz. 17.00 cotygodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu.

5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku niedzielnym. Po południu o godz. 17.00 Msza św. i procesja z modlitwami za zmarłych.

6. Przez cały listopad będziemy modlić się za zmarłych. Pamiętajmy aby w tym czasie pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym przez zyskiwanie odpustów. W związku z  pandemią Covid-19 przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień. Jedna spowiedź wystarczy do zyskania wielu odpustów.

7. Na stoliku przy ołtarzem są wyłożone kartki na wypominki. Wypełnione czytelnie wypominki prosimy złożyć w zakrystii lub kancelarii. Prosimy także na kartce wspominkowej dopisać u góry datę ich odczytania. Wypominki składane do 1 listopada będą również umieszczone na stronie internetowej parafii.

8. Dziękujemy rodzinom, które w ubiegłym tygodniu sprzątały nasz kościół. Na ten tydzień o posprzątanie kościoła w piątek na godz. 8.00 prosimy rodziny z ul. Klasztornej, numery domów: 81, 87, 87a, 95 i 109.

Hits: 399