Liturgia

Msza święta roratnia

Rorate caeli desuper” (Spuśćcie rosę niebiosa) to słowa proroka Izajasza, od których pochodzi nazwa Mszy świętych roratnich odprawianych w czasie adwentu. Warto się zastanowić, dlaczego taka szczególna forma towarzyszy nam w tym czasie oraz jak dobrze skorzystać z tego daru tradycji kościelnej.

Rorata to Msza św. odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Roraty odprawiane są przez cały Adwent w dniach powszednich. Dlaczego o świcie? Tak wczesna pora ma świadczyć o naszym nieustannym czuwaniu, by nie przegapić momentu przyjścia na świat Bożego Dzieciątka. Oczywiście względy duszpasterskie pozwalają odprawiać te Msze święte wieczorem, by mogło w nich uczestniczyć więcej wiernych, ale nadal powinno się pamiętać o gotowości na przyjście Chrystusa i aspekcie czuwania. Ranne wstawanie jest związane z wyrzeczeniem i pokonywaniem trudów dotarcia do kościoła o tak wczesnej porze. To ważny element adwentowego przygotowania na spotkanie z Jezusem. Ćwicząc się, w nawet drobnych wyrzeczeniach, możemy ciągle dawać świadectwo gotowości spotkania z Bogiem. Jednocześnie jest to symboliczne oddawanie swojego czasu, a przez to życia, Temu, który jest Panem wszystkiego.

Ciemności, które są obecne na początku każdej Mszy roratniej to symbol świata, który oczekuje na przyjście Jezusa – Światłości. Pierwszym światłem rozpraszającym te ciemności jest roratka, czyli świeca symbolizująca Niepokalaną. Ta świeca niesie płomień, jak Maryja nosiła w swym łonie Światłość – Jezusa. Pragnienie uczestniczenia w tym oczekiwaniu Maryi na narodziny Jezusa wyraża się wśród uczestników rorat przez przynoszone lampiony. Każdy niesie światło, bo pragnie, aby Jezus był obecny w jego życiu, aby rozświetlał drogi osobistych wyborów, aby uczestniczył w ludzkiej codzienności z jej radościami i troskami. Prosty gest, a zawiera w sobie tak głębokie przesłanie jak mamy układać swoją relacje względem Boga w czasie Adwentu.

W naszej Parafii roraty są codziennie w dni powszednie (czyli z wyjątkiem niedziel i Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP) na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Hits: 41